Φοιτητικές Εργασίες

H Philomαtheia αναλαμβάνει την επιστημονική επιμέλεια εργασιών κάθε είδους προπτυχιακού επιπέδου

❃❃❃

Α. Είδη εργασιών 

Τα είδη των εργασιών που αφορά η επιστημονική επιμέλεια είναι οι εργασίες εξαμήνου (συνήθως 10-20% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, 200-4.000 λέξεις), οι απαλλακτικές εργασίες (το 100% της βαθμολογίας του μαθήματος, 4.000-5.000 λέξεις) και οι πτυχιακές εργασίες (το 100% της βαθμολογίας ενός ή δύο μαθημάτων, Ζ' ή/και Η' εξαμήνου, 10.000-20.000 λέξεις). Παρέχεται επίσης συμβουλευτική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης μιας εργασίας. Τέλος, είναι εφικτή η μετάφραση εργασιών από και προς την ελληνική και την αγγλική.


Β. Αντικείμενα

Για τους φοιτητές φιλολογίας, οι εργασίες πρέπει να ανήκουν σε έναν από τους ευρύτερους κλάδους/τομείς: γλωσσολογία, κλασική φιλολογία, βυζαντινή φιλολογία, νεοελληνική φιλολογία. Για τους φοιτητές συναφών σχολών (επιστημών της εκπαίδευσης και κοινωνικής εργασίας, ιστορίας-αρχαιολογίας, ψυχολογίας, αλλά και κάθε κλάδου που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη γλώσσα ή/και την εκπαίδευση), η κάθε εργασία συζητείται μοναδικά για το αν είναι δυνατή η πλήρης,* αποτελεσματική και έγκαιρη** κάλυψη των αναγκών της επιστημονικής επιμέλειας. Για τους φοιτητές οποιασδήποτε σχολής ισχύουν οι παροχές της κειμενικής επιμέλειας.


Γ. Επιστημονική επιμέλεια - παροχές

Κατά την επιστημονική επιμέλεια εργασιών πραγματοποιείται:


Δ. Επιπλέον παροχές

Κάθε εργασία που αναλαμβάνει η Philomαtheia μπορεί να συνοδεύεται από το αρχείο παρουσίασης (power point), τις γραπτές σημειώσεις της προφορικής παρουσίασης αλλά και ένα δωρεάν webinar (μίας ώρας) με τις βασικές τεχνικές για μια άριστη προφορική παρουσίαση (κοινά λάθη και πώς να τα αποφύγουμε).

«Ποτέ μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του», αλλά γιατί το εξώφυλλο να μην είναι εξαιρετικό; Η Philomαtheia φροντίζει επίσης την καλαισθησία της εργασίας με τη δημιουργία ενός ευφάνταστου εξωφύλλου που τραβάει τα βλέμματα και προϊδεάζει αναλόγως τον αναγνώστη. Τα χρώματα και τα γραφικά επιλέγονται ξεχωριστά για τον κάθε ενδιαφερόμενο ώστε να ταιριάζουν τόσο με το θέμα και το επίπεδο της εργασίας, όσο και με το ύφος του συγγραφέα.


*Η Philomαtheia ποτέ δεν θα αναλάβει εργασία για την οποία το υπόβαθρο δεν είναι επαρκές. Τα γνωσιακά αντικείμενα της κάθε εργασίας συζητώνται εξ αρχής.
**Εάν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη και 100% επιτυχής ολοκλήρωση της εκάστοτε διεργασίας αυτό αναφέρεται εξ αρχής από τη διδάσκουσα (κατά την διαδικασία κοστολόγησης του έργου). Η κάθε συμφωνία ποτέ δεν αναιρείται από τη διδάσκουσα μετά την έναρξη της συνεργασίας. Η συμφωνία αναιρείται μόνο εάν δεν καλυφθούν μερικώς ή ολικώς οι ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Περισσότερα στους Όρους.


Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ κοστολόγηση έργου και απάντηση εντός 24ώρου.


Για περισσότερες πληροφορίες ή για την απευθείας κοστολόγηση της εργασίας συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας παρακάτω.


❃❃❃