Λύκειο

Περιεχόμενο μαθημάτων
_______________

 • Μαθήματα φιλολογικής κατεύθυνσης της Α' και Β' Λυκείου (αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, νέα ελληνική γλώσσα, νέα ελληνική λογοτεχνία, ιστορία)

 • Εντατικά μαθήματα φιλολογικής κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου (πανελλαδικές εξετάσεις)

 • Παροχή υποστηρικτικού υλικού, όπου απαιτείται

 • Εστίαση σε τεχνικές κατανόησης («πώς απαντάω σωστά σε μία άσκηση;», «πως καταλαβαίνω τι ακριβώς μου ζητάει;») και σε τεχνικές γραφής («ποιά είναι η δομή της απάντησής μου ανάλογα με το είδος της άσκησης και το μάθημα;»)

 • Προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο: πρακτική (ωρολόγιο πρόγραμμα, τρόπος βαθμολόγησης, εξετάσεις), ψυχολογική (τί φαντάζεται ο μαθητής Λυκείου vs τί πραγματικά συμβαίνει)

 • Συμβουλευτική ως προς την επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού ιδρύματος και σχολής βάσει των δυνατοτήτων/επιθυμιών του μαθητή/της μαθήτριας.

 • Πρώτη συζήτηση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου («ποιά η σοβαρότητά του;», «με ποια κριτήρια τοποθετώ τις σχολές της επιλογής μου;», «αν μετανιώσω με την επιλογή μου, τί μπορώ να κάνω;»)

Πώς;
_______________

Διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της Google Classroom. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της εφαρμογής θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία. Ανταλλαγή αρχείων μέσω gmail ή google drive.


Πότε;
_______________

 • Ευέλικτο και προσαρμώσιμο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή/της μαθήτριας: από 1 έως 4 ώρες την εβδομάδα ανά μάθημα, επιλογή ανάμεσα σε μονόωρα (π.χ. 4 φορές x 1 ώρα) ή δίωρα μαθήματα (π.χ. 2 φορές x 2 ώρες) ανά μάθημα

 • Δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του μαθήματος

 • Εφικτές οι διαδικτυακές συναντήσεις εκτός προγράμματος και δωρεάν για συζήτηση με τους μαθητές (πιθανοί προβληματισμοί/δυσκολίες, καθοδήγηση κ.λπ.)

 • Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων είτε προφορική (τηλεφωνικά/βιντεοκλήση) είτε γραπτή (αποστολή στο e-mail) για την πρόοδο των μαθητών με περιοδικότητα μηνιαία ή τριμηνιαία (η γραπτή ενημέρωση προόδου περιλαμβάνει οπτικοποιημένο υλικό υπό τη μορφή διαγραμμάτων)

Δείτε ακόμα: Δημοτικό, Γυμνάσιο