Δημοτικό

Περιεχόμενο μαθημάτων
_______________

 • Δυνατότητα ενασχόλησης με όλα τα μαθήματα (ολοκλήρωση μαθητικών υποχρεώσεων, παροχή κινήτρων για μάθηση)

 • Έμφαση στα μαθήματα ανθρωπιστικής κατεύθυνσης (γλώσσα, ιστορία, κοινωνική και πολιτική αγωγή)

 • Παροχή υποστηρικτικού υλικού, όπου απαιτείται

 • Εστίαση σε τεχνικές κατανόησης («πώς απαντάω σωστά σε μία άσκηση;», «πως καταλαβαίνω τι ακριβώς μου ζητάει;») και σε τεχνικές γραφής («ποιά είναι η δομή της απάντησής μου ανάλογα με το είδος της άσκησης και το μάθημα;»)

 • Προετοιμασία για το Γυμνάσιο: πρακτική (ωρολόγιο πρόγραμμα, τρόπος βαθμολόγησης, καθηγητές, εξετάσεις), ψυχολογική (τί φαντάζεται ο μαθητής Δημοτικού vs τί πραγματικά συμβαίνει)

 • Πρώτη επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα (μύθοι και αλήθειες σχετικά με τη γλώσσα, ρεαλιστική επεξήγηση του συστήματος γραφής, απλοποίηση των εννοιών) για ομαλή ένταξη στον τρόπο διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής

Πώς;
_______________

Διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της Google Classroom. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της εφαρμογής θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία. Ανταλλαγή αρχείων μέσω gmail ή google drive.

Πότε;
_______________

 • Δυνατότητα καθημερινής ενασχόλησης με όλα τα μαθήματα (ολοκλήρωση μαθητικών υποχρεώσεων, παροχή κινήτρων για μάθηση)

 • Για συγκεκριμένα μαθήματα: ευέλικτο και προσαρμώσιμο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή/της μαθήτριας. Από 1 έως 5 ώρες την εβδομάδα ανά μάθημα, επιλογή ανάμεσα σε μονόωρα (π.χ. 4 φορές x 1 ώρα) ή δίωρα μαθήματα (π.χ. 2 φορές x 2 ώρες) ανά μάθημα

 • Δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του μαθήματος

 • Εφικτές οι διαδικτυακές συναντήσεις εκτός προγράμματος και δωρεάν για συζήτηση με τους μαθητές (πιθανοί προβληματισμοί/δυσκολίες, καθοδήγηση κ.λπ.)

 • Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων είτε προφορική (τηλεφωνικά/βιντεοκλήση) είτε γραπτή (αποστολή στο e-mail) για την πρόοδο των μαθητών με περιοδικότητα μηνιαία ή τριμηνιαία (η γραπτή ενημέρωση προόδου περιλαμβάνει οπτικοποιημένο υλικό υπό τη μορφή διαγραμμάτων)

Δείτε ακόμα: Γυμνάσιο, Λύκειο