Γυμνάσιο

Περιεχόμενο μαθημάτων
_______________

  • Μαθήματα φιλολογικής κατεύθυνσης (γλωσσική διδασκαλία, νεοελληνική λογοτεχνία, αρχαία ελληνική γλώσσα, αρχαία ελληνικά κείμενα από μετάφραση, ιστορία)

  • Παροχή υποστηρικτικού υλικού, όπου απαιτείται

  • Εστίαση σε τεχνικές κατανόησης («πώς απαντάω σωστά σε μία άσκηση;», «πως καταλαβαίνω τι ακριβώς μου ζητάει;») και σε τεχνικές γραφής («ποιά είναι η δομή της απάντησής μου ανάλογα με το είδος της άσκησης και το μάθημα;»)

  • Προετοιμασία για το Λύκειο: πρακτική (ωρολόγιο πρόγραμμα, τρόπος βαθμολόγησης, εξετάσεις), ψυχολογική (τί φαντάζεται ο μαθητής Γυμνασίου vs τί πραγματικά συμβαίνει).

  • Συμβουλευτική ως προς την επιλογή της κατάλληλης ομάδας προσανατολισμού βάσει των δυνατοτήτων/επιθυμιών του μαθητή/της μαθήτριας.

  • Πρώτη συζήτηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις («ποιά η σοβαρότητά τους;», «με αφορούν;», «τί μπορώ να κάνω αν δεν θέλω να συμμετέχω στις πανελλαδικές;», «τί ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης έχω;»).


Πώς;
_______________

Διαδικτυακά μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της Google Classroom. Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της εφαρμογής θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία. Ανταλλαγή αρχείων μέσω gmail ή google drive.


Πότε;
_______________

  • Ευέλικτο και προσαρμώσιμο ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή/της μαθήτριας: από 1 έως 4 ώρες την εβδομάδα ανά μάθημα, επιλογή ανάμεσα σε μονόωρα (π.χ. 4 φορές x 1 ώρα) ή δίωρα μαθήματα (π.χ. 2 φορές x 2 ώρες) ανά μάθημα

  • Δυνατότητα επαναπρογραμματισμού του μαθήματος

  • Εφικτές οι διαδικτυακές συναντήσεις εκτός προγράμματος και δωρεάν για συζήτηση με τους μαθητές (πιθανοί προβληματισμοί/δυσκολίες, καθοδήγηση κ.λπ.)

  • Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων είτε προφορική (τηλεφωνικά/βιντεοκλήση) είτε γραπτή (αποστολή στο e-mail) για την πρόοδο των μαθητών με περιοδικότητα μηνιαία ή τριμηνιαία (η γραπτή ενημέρωση προόδου περιλαμβάνει οπτικοποιημένο υλικό υπό τη μορφή διαγραμμάτων)

Δείτε ακόμα: Δημοτικό, Λύκειο