Γλωσσολογία

Ιδιαίτερα μαθήματα, επιμέλεια πτυχιακής εργασίας, επαγγελματικός προσανατολισμός


Τα online μαθήματα γλωσσολογίας αφορούν:

> Φοιτητές/τριες φιλολογίας ή συναφών κλάδων (εργασίες εξαμήνου, προετοιμασία για εξετάσεις)

> Φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει τη Γλωσσολογία ως ειδικότητα (τελειοποιήση γνώσεων και ικανοτήτων)

> Φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν μια άριστη πτυχιακή εργασία στον ευρύτερο γλωσσολογικό τομέα

> Πτυχιούχους που επιθυμούν να εισαχθούν στη σχολή φιλολογίας με κατατακτήριες εξετάσεις

> Απόφοιτους/ες γλωσσολογίας που αναζητούν καθοδήγηση (γλωσσολογικοί τομείς, κλίσεις, επαγγελματικός προσανατολισμός, επαγγελματικές ευκαιρίες στον κλάδο της Γλωσσολογίας)

Παροχές

online μαθήματα γλωσσολογίας Α' κύκλου σπουδών φιλολογίας

online μαθήματα γλωσσολογίας Β' κύκλου (ειδικότητα)

προετοιμασία για εξετάσεις (Α' και Β' κύκλου)

online μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας (κατατακτήριες)

Εργασίες (εξαμήνου, απαλλακτικές, πτυχιακές): καθοδήγηση, επιμέλεια

Βιβλιογραφία και πηγές (λεξικά, corpora, μηχανές αναζήτησης)

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Γλωσσολογία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δυνατότητες διεπιστημονικής προσέγγισης

Αν κάτι από όλα αυτά είναι αυτό που χρειάζεσαι συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας παρακάτω!

Αν έχεις ένα αίτημα που δεν περιλαμβάνεται στις παροχές επικοινώνησε με τη διδάσκουσα για το αν είναι δυνατή η επιτέλεσή του.