Κειμενική Επιμέλεια

Η Philomαtheia αναλαμβάνει την επιμέλεια κειμένων όλων των κειμενικών ειδών, όλων των αναγκών, επιπέδων ύφους και παραληπτών. 

❃❃❃


Κείμενο νοείται από τη γλωσσολογική κοινότητα ως «κάθε ενότητα λόγου (προφορικού ή γραπτού) που επιτελεί μια συγκεκριμένη επικοινωνιακή λειτουργία σε ένα πλαίσιο συμφραζομένων».¹ 


Γνωρίζοντας αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας των τελευταίων ετών, καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι πλέον η ανάγκη τα κείμενα που διαχειριζόμαστε στην καθημερινότητά μας να χαρακτηρίζονται από μεστότητα, συντομία, αμεσότητα και αρτιότητα, πάντα με γνώμονα την σαφήνεια και κατανόηση, με τον απαιτούμενο βαθμό καλαισθησίας.


Για αυτούς τους λόγους, και επειδή ο τρόπος με τον οποίο εκφέρεται ένα μήνυμα είναι εξίσου σημαντικός με το περιεχόμενό του για την ολοκληρωμένη και επιτυχή αποπεράτωση της κάθε διεργασίας, η Philomαtheia αναλαμβάνει την επιμέλεια κειμένων όλων των κειμενικών ειδών


Τομείς που ελέγχονται είναι η επιλογή του κατάλληλου λεξιλογίου, η αρτιότητα των συντακτικών δομών, η διαμόρφωση των ανάλογων ύφων, η συλλογιστική συμμετρία, η προσθήκη κατάλληλων και επαρκών σημείων στίξης και η απαλοιφή ασαφειών, ασυνεχειών νοήματος, ασυνταξιών και  επαναλήψεων, πάντα σε σχέση με την περίσταση επικοινωνίας, τον παραλήπτη, τον σκοπό του μηνύματος και των υποσυνείδητων διεργασιών που επιθυμούμε κάθε φορά να διεγείρουμε. 


Κείμενα που μπορούμε να αναλάβουμε είναι, ενδεικτικά:


i) Μεταπτυχιακές, πτυχιακές και προπτυχιακές εργασίες κάθε ειδικότητας

ii) Άρθρα και δοκίμια για ηλεκτρονική ανάρτηση (blogs, websites κ.α.) κάθε ειδικότητας

iii) Επιφυλλίδες και πραγματείες για ηλεκτρονική ή έντυπη χρήση (εφημερίδες, περιοδικά κ.α.) κάθε ειδικότητας

iv) Ομιλίες για προφορικές παρουσιάσεις ή έντυπη υποστήριξη παρουσίασης κάθε ειδικότητας

v) Σχολικές εργασίες Γυμνασίου-Λυκείου (επικοινωνία αυστηρά με τους κηδεμόνες)

vi) Σχολικές παρουσιάσεις εργασιών / ομιλίες Γυμνασίου-Λυκείου (επικοινωνία αυστηρά με τους κηδεμόνες)

vii) Ε-mail με παραλήπτες: πιθανούς εργοδότες, συνεργάτες, επαγγελματίες, καθηγητές 

viii) Διαφημιστικά φυλλάδια / κάρτες προϊόντων ή υπηρεσίων (για ηλεκτρονική ή έντυπη χρήση)

ix) Επιμέλεια Βιογραφικού

x) Γενικότερα, οποιοδήποτε κείμενο για οποιαδήποτε συνθήκη και οποιονδήποτε παραλήπτηΟι παροχές προσφέρονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.


Να σημειωθεί πως η κειμενική επιμέλεια ΔΕΝ αφορά προσωπική εμπλοκή ή παραποίηση της ποιότητας του περιεχομένου κάθε κειμένου. Οι αλλαγές είναι λεξιλογικές, μορφολογικές, συντακτικές, και υφολογικές, αφορούν δηλαδή τον τρόπο εκφοράς του μηνύματος, όχι το ίδιο το μήνυμα. Για αυτό τον λόγο δεν απαιτείται η εξειδίκευση με το κάθε αντικείμενο, εφόσον εξετάζεται αυστηρά και μόνο η γλωσσική χρήση. Επιστημονική επιμέλεια παρέχεται ΜΟΝΟ στη φιλολογική/γλωσσολογική ειδικότητα και εάν ζητηθεί (αναλυτικά στη σελίδα φοιτητικές εργασίες).
Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ κοστολόγηση του κειμένου και απάντηση εντός 24ώρου. 


Για περισσότερες πληροφορίες ή για την απευθείας κοστολόγηση του κειμένου συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας παρακάτω.


❃❃❃____________________


¹ Αρχάκης, Α. 2011. Γλωσσική Διδασκαλία και Σύσταση των Κειμένων. Αθήνα. Εκδόσεις Πατάκη σσ. 27-31